Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 12:06
Pkt 7. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok omawia spotkania w jakich uczestniczył między sesjami. Odczytuje pisma jakie wpłynęły na jego ręce.

Informuje, że powołał asystenta społecznego.

Radny M. Forfecki zapytał o bliższe informacje kim jest ten asystent i na jakiej podstawie prawnej został on powołany?

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poinformował, że asystentem jest Przewodniczący Młodzieżowej Rady Z. Linkowski odnośnie podstawy prawnej mówi, że nie jest potrzebna do tego uchwała.

[ Powrót ]