Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 12:12
Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności w okresie: 26 stycznia - 22 lutego 2009 r.

W dniu 3 lutego uczestniczyłem w spotkaniu prezydenta, burmistrzów i wójtów gmin powiatu zgierskiego z łódzkimi parlamentarzystami i starostą zgierskim w Gminnym Ośrodku Kultury w Bronisławowie. Tematem dyskusji był między innymi projekt budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego "Rogóźno" na terenie gminy Zgierz. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że tylko wspólnymi siłami możemy przeciwstawić się tej inicjatywie. Swój protest wyraziliśmy w formie stanowiska, które po uzupełnieniu o opinie biegłych z zakresu górnictwa i ochrony środowiska zostało przekazane do Ministerstwa Środowiska.

W dniu 12 lutego odebrałem nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim. Wspomnianą nagrodę Zgierz otrzymał za uporządkowanie położonych w śródmieściu terenów obejmujących plac Jana Pawła II, ulicę Długą i plac Jana Kilińskiego. Urbaniści docenili skalę przedsięwzięcia oraz kompleksowość realizacji obejmującej atrakcyjne zagospodarowanie placów, wymianę nawierzchni i chodników, stylowe oświetlenie oraz odbudowę fontanny na placu Jana Kilińskiego. W ramach przedsięwzięcia odnowiono również trzy domy tkaczy. Zgierz zyskał tym samym przestrzeń przyjazną mieszkańcom i zachęcającą do przebywania w centrum miasta.

Rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza". W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na prowadzenie badań naukowych i nadzoru naukowego tej inwestycji. W imieniu Gminy Miasto Zgierz zadanie to będą realizować specjaliści z Politechniki Łódzkiej Katedry Fizyki, Budowli i Materiałów Budowlanych. Wartość prac wynosi 180 tys. zł. W drodze przetargu wyłoniona została też firma, która zajmie się obsługą finansowo-prawną projektu. Jest to firma "Ingenis" z Poznania, która była jedynym oferentem i zaproponowała cenę 115.290 zł.

W toku są dwa kolejne postępowania przetargowe. Otwarte zostały już oferty na realizację zamówienia dotyczącego kompleksowego nadzoru inwestorskiego projektu rewitalizacji. Zgłosiły się dwie firmy. Obecnie ich oferty są w trakcie badania. W lutym ogłoszony został również przetarg na restaurację i translokację domów tkaczy. Otwarcie ofert na to zadanie planowane jest 11 marca, natomiast termin jego realizacji to 31 grudnia 2010 roku. W pozostałych przypadkach, firmy wyłonione w przetargach będą współpracować z Gminą Miasto Zgierz przy ratowaniu dziedzictwa kulturowego naszego miasta do 30 kwietnia 2011 roku. Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5,4 mln zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 6,3 mln zł.

Przystąpiliśmy do przygotowywania dokumentacji standardowej budowy kompleksu sportowego realizowanego w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012". Obiekt zostanie zbudowany i oddany do użytku do końca 2009 roku.

Zgodnie z harmonogramem przebiega remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. Zakres prac obejmuje remont dachu, termomodernizację budynku i wymianę stolarki okiennej. Koszt inwestycji wyniesie 325.500 zł. Planowany termin jej zakończenia to 30 kwietnia 2009 r.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 21/V/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. do nr 33/V/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie sprawozdanie. Głosowano: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 3. Sprawozdanie przyjęto.

[ Powrót ]