Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 12:14
Pkt 8a. porządku obrad
Informacja na temat bieżącej realizacji "Akcji zima".

Informację przedstawia Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk. Na koniec dodaje, że szczegółowa informacja zostanie przedstawiona po zakończeniu "Akcji zima".

E. Krzewina Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice-Lućmierz mówi, że na osiedlu tylko raz w ciągu tego czasu pojawiła się piaskarka.

Radny M. Pilarski mówi, że to co się dzieje w mieście tej zimy przekracza "ludzkie pojęcie". Miasto nie jest zupełnie odśnieżane przez Spółkę. Radny wręcza Prezydentowi i Wiceprezesowi J. Dziemdzieli łopaty do odśnieżania.

Wiceprzewodniczący J. Dziemdziela wyjaśnia na czym polega procedura zlecania interwencji odśnieżania ulic. Przedsiębiorstwo wykonuje zlecenia w ramach kontraktu.

Radny M. Pilarski pyta, kto w mieście wydał polecenie Spółce, aby nie odśnieżać?

Radny R. Gajda zwraca uwagę, że miasto nie jest dobrze odśnieżone i nie chce aby Prezes Spółki przekonywał go, że jest inaczej.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto mówi, że mieszkańcy odśnieżają chodniki jednakże większość z nich ma pretensje, że na ulicach od dawna nie było pługu.

Radny Z. Antczak proponuje aby w 2010 roku podzielić miasto na dzielnice i nie proponować jednego wykonawcy, który ma odśnieżyć całe miasto.

[ Powrót ]