Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 12:45
Pkt 8a. porządku obrad - cd.
Informacja na temat bieżącej realizacji "Akcji zima" - cd.

Radny Z. Sobczak proponuje aby dyskusję przełożyć na Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz na Komisję Spraw Obywatelskich i zgłasza wniosek o zamknięcie dyskusji w temacie.

Wice Prezes J. Dziemdziela mówi, że nie ma możliwości podzielenia miasta na dzielnice, nie można podzielić zamówienia na cząstki jest to wbrew zapisom ustawy. Przetarg można ogłosić np. na więcej pługopiaskarek.

Z-ca prezydenta S. Łodwig mówi, że nie wydawał żadnej decyzji na zaprzestanie działań "Akcji zima".

Radny R. Gajda powiedział, że można by było przeprowadzić przetarg dopuszczając oferty cząstkowe.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński poddał pod głosowanie wniosek radnego Z. Sobczaka. Głosowano: za - 10, przeciw - 5, wstrzym. -2. Wniosek przeszedł.

[ Powrót ]