Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 12:57
Pkt 9. porządku obrad
Informacja na temat pracy jednostek pomocniczych miasta Zgierza.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto mówi o propozycji wspólnych wyborów we wszystkich radach. Przedstawia propozycje zmian działania, aby ich praca była bardziej efektywna. Podaje kryteria przyznawania budżetu na przykładzie łódzkich jednostek. Odnośnie relacji jednostek Pomocniczych z Władzami Miasta mówi, że nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Zwrócił się do Przewodniczącego RMZ z pretensjami, że nie wysłuchuje wszystkich postulatów jednostek.

Radny J. Nastalczyk odnosi się do propozycji wyborów w jednym terminie Rad osiedli i Rady Miasta Zgierza. Mówi, że nie ma przeszkód pod względem prawnym zorganizowania jednakże jest wiele czynników przemawiających przeciwko, przede wszystkim znacznie zwiększą się koszty wyborów.

Radny Z. Zapart podkreśla, że całe miasto podlega działaniom jednostek pomocniczych. Zwraca uwagę na ogrom pracy, jaki wkładają jednostki pomocnicze w strukturę zagadnień, którymi zajmuje się Miasto.

[ Powrót ]