Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 13:21
Pkt 10. porządku obrad
Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Zgierza.

Komendant Policji P. Nejman zwraca uwagę na już poruszony problem, osób nietrzeźwych doprowadzanych do izby przyjęć. Zwraca się z prośbą w znalezieniu lokalu na izbę wytrzeźwień.

Wiceprzewodniczący RMZ J. Komorowski pyta, czy Policja posiada charakterystykę miejsc gdzie występuje największe zagrożenie z tytułu popełnianych przestępstw?

Radny Hiliński pyta ile jest wypadków na ulicy Ozorkowskiej i jakie są przyczyny tych kolizji?

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto pyta jakie są pomysły aby Zgierz był bezpieczniejszy. Zwraca uwagę na brak patroli pieszych. Proponuje aby patrole zmotoryzowaną zmienić na pieszą.

Komendant Policji P. Nejman mówi, że z materiału jednoznacznie wynika, iż zmniejsza się przestępczość. Mówi o programie "Wspólne Osiedla", który jest wdrażany. Policja chce aby mieszkańcy reagowali na przestępstwa dzwoniąc i zgłaszając ten fakt (niszczenie przystanków, malowanie ścian, itp.). Najczęstszym powodem wypadków jest nie ustąpienie pierwszeństwa, nie zachowanie odpowiedniej odległości oraz przekraczanie dozwolonej prędkości. Dodał, że do wielu kolizji dochodzi podczas jazdy w "korku".

Radny Z. Sobczak mówi, że w ostatnich latach poprawiły się warunki ekonomiczne społeczeństwa dlatego liczba przestępstw spada.

Radny J. Barylak pyta ile nałożono kar w związku z zainstalowanym fotoradarem na ul. Łódzkiej.

Radny G. Maciński mówi, że mała jest świadomość mieszkańców o działalności posterunku na osiedlu.

Komendant Policji P. Nejman mówi, że jeśli chodzi o ilość wystawionych mandatów to w tym momencie nie jest w stanie odpowiedzieć. Odnośnie informacji o posterunku sądził, że informacja dotarła już do mieszkańców, postara się ponowić akcję informacyjną.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński w związku z brakiem pytań do Komendata Policji poprosił o zabranie głosu kolejnego przedstawiciela Służb.

[ Powrót ]