Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 14:00
Pkt 10. porządku obrad - cd.
Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Zgierza - cd.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej M. Mrulewicz omawia zakres działania Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza. Mówi także, że Straż Pożarna opracowuje raport bezpieczeństwa dla jednego z zakładów na terenie Parku Przemysłowego. Szersze informacje zawarte są w materiale pisemnym jaki radni otrzymali wcześniej do zapoznania.

Przewodnicząca Rady Osiedla Proboszczewice pyta czy OSP z Proboszczewic uczestniczyło w pożarze jaki miał miejsce w ubiegłym tygodniu na terenie Rady Osiedla?

W-ce Przewodniczący RMZ J. Komorowski pyta o profilaktykę w ostatnim okresie. Czy nie brakuje informacji dla mieszkańców uczulających na zagrożenia pożarowe?

Radny M. Hiliński pyta czy w placówkach szkolnych prowadzone są symulacje pożarów w celu uczenia dzieci i młodzieży określonych zachowań w razie zagrożenia pożarowego.

Przedstawiciel Komendy Straży Pożarnej odpowiada na pytania. Członkowie OSP nie zawsze uczestniczą w akcjach gaśniczych, decyduje o tym Komendant biorąc pod uwagę stopień zagrożenia. Wyjaśnia również, iż organizowanych jest wiele spotkań z młodzieżą podczas, których młodzi ludzie nabywają wiedzę jak uchronić się przed pożarem oraz nabywają wiedzę dotycząca pomocy w razie zagrożenia. Wyjaśnia także, że strażacy Powiatu Zgierskiego reprezentują Powiat w wielu zawodach sportowych zajmując czołowe miejsca. W odniesieniu do symulacji pożarowych wyjaśnia, że są prowadzone takowe w wielu zakładach produkcyjnych i innych placówkach.

Następny materiał przedstawia Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu D. Bereżewski. Materiał pisemny radni otrzymali do zapoznania się już wcześniej. Zwraca uwagę na wzrost wykroczeń na terenie miasta Zgierza. Brak pytań.

[ Powrót ]