Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 14:48
Pkt 12. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig odpowiada na zgłoszone wcześniej interpelacje. Szczegółowe informacje będą przekazane pisemnie. Odpowiada na pytania radnego R. Gajdy odnośnie udziałów Gminy Miasto Zgierz w TBS. Problemy poruszone przez radnego Forfeckiego zostaną wyjaśnione pisemnie. Wyjaśnia również tematy zgłoszone przez radnego Sencerka i radnego Hilińskiego, który mówił o zmianie organizacji ruchu na ulicy Aleksandrowskiej.

Radny R. Gajda prosi o udzielenie odpowiedzi na interpelacje w formie pisemnej.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok mówi, że odpowiedź na zapytanie dotyczące skargi będzie udzielone w formie pisemnej w stosownym terminie.

[ Powrót ]