Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 14:56
Pkt 13. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Radna B. Palmowska pyta czy już zawsze sesje będziemy kończyć w tak okrojonym składzie?

Przewodniczący RMZ wyjaśnia, iż niektórzy radni usprawiedliwiali swoją nieobecność w tej części sesji.

Radny R. Gajda pyta jaki wyrok zapadł w sprawie odwołania p. K. Kozłowskiego?

Z-ca Prezydenta wyjaśnia, iż sprawa jest zakończona ostatecznie.

Radny M. Forfecki pyta czy został zatrudniony w Urzędzie pełnomocnik ds. młodzieży?

Nie został zatrudniony w Urzędzie wyjaśnił Sekretarz Miasta Zgierza, została zawarta z nim umowa zlecenie na koordynowanie pracami Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

[ Powrót ]