Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 9:02
Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera XXXIII sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

[ Powrót ]