Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 9:09
Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku ze śmiercią w dniu 18 marca br. Radnego A. Kodłubańskiego poprosił o uczczenie pamięci minutą ciszy.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zgłasza zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego A. Kodłubańskiego.

Z-ca prezydenta S. Łodwig zgłasza zmiany do porządku obrad.

Radny R. Gajda pyta o skargi, które wpłynęły do Urzędu Miasta Zgierza i czy będą rozpatrzone na dzisiejszej sesji czy na dodatkowej sesji w Kwietniu?

Przewodniczący RMZ A. Mięsok mówi, że otrzymał skargę, którą skierował do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny M. Pilarski mówi, że Komisja Rewizyjna rozpatruje tylko skargę natomiast uchwałę przygotowuję Przewodniczący RMZ.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Zapart mówi, że wpłynęła skarga, która zostanie rozpatrzona w dniu 6 kwietnia br.

Radni głosują zmiany do porządku obrad. Zmiany zostały przyjęte.

[ Powrót ]