Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 9:22
Pkt 2. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

Przewodniczący RMZ A, Mięsok poddał pod głosowanie protokół z XXXII sesji.

Głosowano: za - 19, przeciw - 0, wstrzym - 2. Protokół został przyjęty.

[ Powrót ]