Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 9:46
Pkt 3. porządku obrad - cd.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli - cd.

Radna B. Palmowska pyta czy w roku bieżącym będzie organizowana tzw. Biała Niedziela?

Radny M. Pilarski pyta czy Radni otrzymają informacje, kto wydał dyspozycję firmie MPGK, aby nie odśnieżać dróg?

Radny G. Maciński w imieniu mieszkańców Osiedla Kurak pyta o spotkanie dotyczące wjazdu w ul. Powstańców Śląskich. Nie wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani o tym spotkaniu.

E. Krzewina Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice-Lućmierz prosi o informację w sprawię postępu prac budowy S14.

Radny M. Sencerek składa interpelacje w sprawię budynku na Placu Jana Pawła II (jak długo będzie stał), kolejna interpolacja dotyczy masztu z fotoradarem na terenie Proboszczewice - Lućmierz, jego zdaniem ta lokalizacja jest nietrafiona.

Radny M. Forfecki prosi o wykaz ulic zgłoszonych do wniosku o dofinansowanie, mówi odnośnie informacji umieszczanych w ITZ dlaczego celowo pomija pewne wiadomości?

Poseł RP M. Matuszewski pyta co z budową drogi S14? Czy były zgłaszane zastrzeżenia do nieudolności budowy ul. Piątkowskie? Czy ul. Dygasińskiego będzie odbudowana?

[ Powrót ]