Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:08
Pkt 5. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza".

Sekretarz Miasta W. Gorzak omawia projekt uchwały, następnie przedstawia kandydatów do tego tytułu (zgłoszono 10 kandydatów).

Tytuł “Zasłużony dla Miasta Zgierza” nadaje Rada Miasta Zgierza za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania – tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Zgierza w danym roku mogą być nadane nie więcej niż trzy tytuły honorowe “Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

[ Powrót ]