Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:18
Pkt 5. ppkt b) porządku obrad - cd.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza" - cd.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich przedstawiają opinie odnośnie kandydatur.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok wyjaśnia procedurę głosowania.

Radni otrzymują kartki do głosowania, wybierać będą trzy kandydatury.

Radni przystępują do głosowania.

[ Powrót ]