Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:25
Pkt 5. ppkt b) porządku obrad -cd.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza" - cd.

W wyniku głosowania "Zespół Pieśni i Tańca Boruta", G. Szkoda i M. Wierzbowski otrzymali najwięcej głosów do tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza".

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-7, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]