Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 14:09
Pkt 5. ppkt s) porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na przebudowę ul. Łagiewnickiej i ul. Chełmskiej.

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radna S. Stefanowicz pyta co z odcinkiem Długa - Zawiszy?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk udziela odpowiedzi na pytanie.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta, czy firma, która wykonywała zadanie na odcinku Łagiewnicka - Chełmska będzie partycypowała w kosztach naprawy nawierzchni po wykopach?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk odpowiedział, że tak.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]