Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 14:22
Pkt 7. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności w okresie: 23 lutego - 22 marca 2009 roku

Gmina Miasto Zgierz otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Gmina Fair Play" 2008 w kategorii średnie miasto. Odebrałem je od Marszałka Województwa podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej. Prestiżowy tytuł jest ukoronowaniem sukcesów Zgierza w zakresie tworzenia możliwie najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, wspierania przedsiębiorczości oraz aktywnego pozyskiwania inwestorów. Jury konkursowe doceniło wysoką jakość usług świadczonych przez zgierskich urzędników oraz uczciwość i rzetelność we współpracy z partnerami biznesowymi. Jestem przekonany, że takie podejście do inwestorów przyniesie naszemu miastu długofalowe korzyści.

Na zaproszenie belgijskiego rządu, 4 marca gościłem u ambasadora Belgii w Polsce - Jana Luykxa. Uroczyste spotkanie odbyło się w siedzibie szefa belgijskiej misji dyplomatycznej w Warszawie. Podczas spotkania poruszaliśmy temat ponownego nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Zgierzem a walońskim miastem Soraigne. W przeszłości owocowała ona licznymi spotkaniami oraz forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami walońskimi i zgierskimi. Propozycję ożywienia tych kontaktów przyjąłem z zainteresowaniem, zwłaszcza że sprzyja im sam ambasador. 

Kontynuowane są przygotowania do realizacji projektu "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza". Dotychczas podpisane zostały dwie umowy związane z tą inwestycją. Pierwsza z nich dotyczy prowadzenia badań naukowych i nadzoru naukowego, druga obsługi finansowo-prawnej projektu. W imieniu Gminy Miasto Zgierz badania i nadzór naukowy będą prowadzić specjaliści z Politechniki Łódzkiej Katedry Fizyki, Budowli i Materiałów Budowlanych. Wartość prac wynosi 180 tysięcy złotych. Obsługą finansowo prawną projektu zajmie się natomiast firma "Ingenis" z Poznania, która wygrała przetarg oferując cenę 115 tysięcy 290 złotych. 
W trakcie badań są oferty złożone na dwa kolejne postępowania przetargowe. Do ponownego przetargu na realizację zamówienia dotyczącego kompleksowego nadzoru inwestorskiego projektu rewitalizacji zgłosiły się cztery firmy, a do przetargu na restaurację i translokację domów tkaczy - pięć. W obydwu przypadkach zawarcie umów na współpracę planowane jest jeszcze w tym miesiącu.
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 400 tysięcy zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 6 milionów 300 tysięcy złotych.

Dziewięć firm przystąpiło do przetargu na mechaniczne profilowanie dróg nieutwardzonych na terenie Zgierza. Ich propozycje cenowe są bardzo zróżnicowane i wahają się od 109,5 tysiąca złotych do przeszło 1 miliona złotych. Obecnie zgłoszone oferty są w trakcie badania.

W postępowaniu przetargowym na budowę parku linowego na terenie Parku Miejskiego w Zgierzu wpłynęła tylko jedna oferta. Zainteresowana firma proponuje cenę 224 tysiące złotych, która o 24 tysiące złotych przewyższa kwotę zarezerwowaną na ten cel w budżecie miasta. 

Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wnioski na dofinansowanie budowy dwóch kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012". Jeden z takich obiektów ma powstać przy ul. Leśmiana (obok Gimnazjum nr 3), a drugi przy ul. Musierowicza 1/3 (na terenie boiska KS "Włókniarz"). Oba kompleksy zostaną zbudowane i oddane do użytku do końca 2009 roku. 

Pozytywnie - pod względem formalnym i merytorycznym - został zweryfikowany nasz wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12. Obecnie czekamy na decyzję w sprawie przyznania dotacji na tę inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 6 milionów 741 tysięcy 140 złotych. Staramy się o dofinansowanie w wysokości 85 procent. Realizacja zadania planowana jest w latach 2009-2010.

Zgodnie z harmonogramem przebiega remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. Zakres prac obejmuje remont dachu, termomodernizację budynku i wymianę stolarki okiennej. Koszt inwestycji wyniesie 325,5 tys. złotych. Planowany termin jej zakończenia to 30 kwietnia 2009 r.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 34/V/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. do nr 55/V/2009 z dnia 20 marca 2009 r.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół uzupełnia sprawozdanie.

Radna A. Grzelak - Makowczyńska pyta o różnicę w przetargach na mechaniczne profilowanie dróg? Pyta odnośnie lokalizacji Orlików?

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół wyjaśnia, że podane lokalizacje spełniają wszelkie wymogi.

Naczelnik Zamówień Publicznych L. Dąbski udziela odpowiedzi odnośnie pytania o różnice w przetargach.

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie Prezydenta.

W głosowaniu: za-13, przeciw-0, wstrzym.-4, uchwałę podjęto. Sprawozdanie zostało przyjęte.

[ Powrót ]