Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 14:30
Pkt 9. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Z-ca Prezydenta S. Łodwig przedkłada informację na pytania zgłoszone w punkcie interpelacje.

Prezydent przyjmuje zaproszenie na spotkanie "Wspólne Osiedla".

Odnośnie pytania, czy będzie organizowana "Biała Niedziela" Z-ca Prezydenta S. Łodwig odpowiedział, że tak. Organizacja tego dnia przewidywana jest w miesiącu kwietniu.

Na część pytań odpowiedzi zostaną udzielone po analizie tematów w formie pisemnej.

[ Powrót ]