Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miasta Zgierza2009-05-27 8:22
W dniu 28 maja 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Zgierza.

Pkt 1. porządku obrad2009-05-28 9:00
Otwarcie sesji.

Zmiany do porządku obrad2009-05-28 9:07
Zmiany do porządku obrad.

Pkt 2. porządku obrad2009-05-28 9:10
Nadanie tytułów "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" przyznanych przez Radę Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad - cd2009-05-28 9:17
Nadanie tytułów "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" przyznanych przez Radę Miasta Zgierza.

Pkt 2. porządku obrad - cd2009-05-28 9:24
Nadanie tytułów "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" przyznanych przez Radę Miasta Zgierza.

Pkt 2. ppkt a) porządku obrad2009-05-28 9:37
Wystąpienie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego nt. II Jarmarku Zdrowia.

Pkt 3. porządku obrad2009-05-28 9:41
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

Pkt 4. porządku obrad2009-05-28 9:42
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Przerwa w obradach2009-05-28 9:47
Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński ogłasza 15 minut przerwy.

Wznowienie obrad po przerwie2009-05-28 10:08
Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący RMZ A. Miesok wznawia obrady po przerwie.

Pkt 4. porządku obrad - cd2009-05-28 10:10
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad - cd2009-05-28 10:30
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad2009-05-28 10:43
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. ppkt a) porządku obrad2009-05-28 11:03
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2009 r.

Pkt 6. ppkt b) porządku obrad2009-05-28 11:09
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Pkt 6. ppkt c) porządku obrad2009-05-28 11:10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/204/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Zgierz w latach 2008-2014.

Pkt 6. ppkt d) porządku obrad2009-05-28 11:14
Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. gabinetu medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7, przy ul. Bolesława Leśmiana 1).

Pkt 6. ppkt e) porządku obrad2009-05-28 11:17
Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. poradni medycyny sportowej).

Pkt 6. ppkt f) porządku obrad2009-05-28 11:19
Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. poradni reumatologicznej).

Pkt 6. ppkt g) porządku obrad2009-05-28 11:22
Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. gabinetu fizjoterapii w Przychodni Rejonowej Nr 4, przy ul. Leopolda Staffa 10a).

Pkt 6. ppkt h) porządku obrad2009-05-28 11:24
Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Przerwa w obradach2009-05-28 11:26
Przewodniczący RMZ A. Mięsok na prośbę Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej ogłasza przerwę celem zebrania sie Komisji.

Wznowienie obrad po przerwie2009-05-28 12:06
Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący RMZ A. Mięsok wznawia obrady po przerwie.

Pkt 6. ppkt i) porządku obrad2009-05-28 12:16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Pkt 6. ppkt j) porządku obrad2009-05-28 12:18
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

Pkt 6. ppkt j) porządku obrad - cd2009-05-28 12:51
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

Pkt 6. ppkt k) porządku obrad2009-05-28 13:11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

pkt 6. ppkt k) porządku obrad2009-05-28 13:38
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Przerwa w obradach2009-05-28 14:00
Wiceprzewodniczący RMZ. J. Komorowski ogłosił przerwę w obradach w celu przygotowania do głosowania.

Wznowienie obrad po przerwie2009-05-28 14:08
Po stwierdzeniu quorum Wiceprzewodniczący J. Komorowski wznawia obrady po przerwie.

Pkt 6. ppkt k) porządku obrad - cd2009-05-28 14:09
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Przerwa w obradach2009-05-28 14:15
Wiceprzewodniczący RMZ J. Komorowski ogłasza przerwę w obradach.

Wznowienie obrad po przerwie2009-05-28 14:27
Po stwierdzeniu quorum Wiceprzewodniczący J. Komorowski wznawia obrady po przerwie.

Pkt 6. ppkt k) porządku obrad - cd.2009-05-28 14:28
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Pkt 6. ppkt l) porządku obrad2009-05-28 14:30
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza.

Pkt 6. ppkt m) porządku obrad2009-05-28 14:49
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Zgierza: Nr XXVI/246/04, Nr XXVIII/363/05, Nr IX/77/07 i Nr XVII/162/08 dotyczących projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”

Pkt 6. ppkt m) porządku obrad - cd.2009-05-28 15:14
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Zgierza: Nr XXVI/246/04, Nr XXVIII/363/05, Nr IX/77/07 i Nr XVII/162/08 dotyczących projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”

Pkt 6. ppkt m) porządku obrad2009-05-28 15:37
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Zgierza: Nr XXVI/246/04, Nr XXVIII/363/05, Nr IX/77/07 i Nr XVII/162/08 dotyczących projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”.

Pkt 6. ppkt m) porządku obrad2009-05-28 15:55
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Zgierza: Nr XXVI/246/04, Nr XXVIII/363/05, Nr IX/77/07 i Nr XVII/162/08 dotyczących projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”

Przerwa w obradach2009-05-28 16:06
Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 5 minut przerwy.

Wznowienie obrad po przerwie2009-05-28 16:14
Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący RMZ A. Mięsok wznawia obrady po przerwie.

Pkt 7. porządku obrad2009-05-28 16:20
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 8. porządku obrad 2009-05-28 16:27
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Pkt 9. porządku obrad2009-05-28 16:32
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego z działalności za 2008 rok.

Pkt 9. porządku obrad - cd.2009-05-28 16:35
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego z działalności za 2008 rok.

Pkt 9. porządku obrad - cd.2009-05-28 16:36
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego z działalności za 2008 rok.

Pkt 9. porządku obrad - cd.2009-05-28 16:57
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego z działalności za 2008 rok.

Pkt 10. porządku obrad2009-05-28 17:04
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 11 porządku obrad2009-05-28 17:11
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad2009-05-28 17:49
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 51 wiadomosci z  51