Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 9:07
Zmiany do porządku obrad
Zmiany do porządku obrad.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok zgłosił zmianę do porządku obrad:
dodanie pkt 2a wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie.

Z-ca prezydenta S. Łodwig prosi o wprowadzenie w pkt 6m projektu uchwały w sprawie zakończenia "Rewitalizacji strefy śródmiejskiej miasta Zgierza".

Zmiany do porządku obrad przeszły.

[ Powrót ]