Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 9:41
Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

Radni głosują za - 18, przeciw - 0, wstrzym. -2. Protokół przyjęto.

[ Powrót ]