Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 10:10
Pkt 4. porządku obrad - cd
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny M. Sencerek zabiera głos w sprawie zbliżającej się 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II. Apeluje o nadanie Szkole Podstawowej Nr 10 imienia Jana Pawła II. Przypomina katastrofę budowlaną na sali gimnastycznej tej szkoły, dziękuje Prezydentowi za determinację w jej odbudowie. Prosi Panią Naczelnik Wydziału Oświaty o zapoznanie z tym apelem Radę Pedagogiczną.

Radny M. Pilarski mówi o mieszkańcu, który przyszedł na dyżur radnego. Pan ten ma II stopień niepełnosprawności i poruszył problem braku ulg na przejazdy komunikacją miejską. Radny prosi o podjęcie stosownych działań.

Radny M. Sencerek porusza problem braku przyjęć dzieci do klas pierwszych w Szkole Nr 10.

Wiceprzewodniczący RMZ J. Komorowski prosi o uprzątnięcie potłuczonych gablot przy ul. Długiej przy byłym kinie, które stanowią duże zagrożenie dla mieszkańców.

Radny P. Pelikan prosi o remont boiska przy Gimnazjum Nr 3. Zwrócił uwagę na kontenery pozostałe po lodowisku. Prosi o informację w temacie monitorowania fotoradarem ulic w mieście przez Straż Miejską.

Radny Z. Antczak mówi, iż w dalszym ciągu brak jest sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Czerwieńskiego - Piłsudskiego. Następnie informuje, iż nadal nie zabezpieczono budynku znajdującego się na ulicy Długa - Narutowicza.

Radna B. Truszkiewicz prosi o podanie zasad finansowania Uniwersytetu trzeciego Wieku. Wyraża oburzenie następującymi podwyżkami czesnego.

Radny M. Sencerek odnosi się do odpowiedzi GDDKiA w kwestii umiejscowienia fotoradaru na polach lućmierskich, która jest w swej wymowie bardzo sarkastyczna. Generalna Dyrekcja podejmuje decyzje bez uzgodnień z Komendą Policji. Prosi Władze Miasta o zdecydowanie zabrania głosu w kwestii umiejscowienia fotoradaru.

[ Powrót ]