Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 10:30
Pkt 4. porządku obrad - cd
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

E. Frankowska Przewodnicząca Zarządu RO Chełmy-Adelmówek prosi o przywrócenie asfaltu na ul. Zagajnikowej. Informuje, iż na ul. Lipowej wykopano jarzębiny oraz znaki drogowe. Informuje, iż na ul. Łódzkiej przy Osiedlowej powstała sygnalizacja świetlna za co dziękuje.

E. Krzewina Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice-Lućmierz prosi o podjęcie działań w celu pozyskania gruntu przy ul. Podleśnej 1 na boisko sportowe. Podkreśla, iż na terenie osiedla takiego boiska nie ma.

Wiceprzewodniczący RMZ J. Komorowski mówi, iż niepokoi go fakt, iż słupy na których umieszczone są znaki drogowe wykonane są z bardzo nietrwałego materiału, co ułatwia wandalom ich niszczenie. Prosi o interwencję w tym temacie.

Wiceprzewodniczący RMZ Z. Wałęsiński mówi, iż nie otrzymał odpowiedzi na zgłoszoną interpelację na poprzedniej sesji. Prosi aby Straż Miejska w piątki i soboty szczególnie kontrolowała rejon targowiska.

Radny R. Gajda mówi, iż ma szereg uwag do opracowania dot. wyrównania fragmentu ul. Suchowolca, które zdaniem radnego jest mało rzetelne. Mówi, iż wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji „Parku linowego” w związku z tym pyta czy jest aneks do umowy. Prosi o informację odnośnie obecności Prezydentów i Sekretarza na posiedzeniach komisji od 1 stycznia 2007 r.

[ Powrót ]