Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 10:43
Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Mieszkanka Z. Niechciał mówi o "płotkach" przy ul. Łódzkiej. Prosi o zrealizowanie przejść przez tory kolejowe. Pyta czy Prezydent będzie rozmawiał z PKP w tej sprawie.

Mieszkaniec H. Ogrodowczyk pyta czy przewidziany jest remont ulic Śniechowskiego, Popiełuszki i Dąbrowskiego. Mówi, iż polityka zarządzania mieniem komunalnym jest niezadowalająca.

Pani Ilona Bogusławska mówi o projektach dla społeczności lokalnej. Zaprasza Radnych do realizowania takich projektów.

Radny Sejmiku Wojewódzkiego T. Kupis informuje o sytuacji Szpitala Wojewódzkiego. Mówi o projekcie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12, który nie uzyskał wymaganej punktacji. Pyta Władze Miasta dlaczego nie został zgłoszony żaden projekt o dofinansowanie na budowę dróg. Dziękuje Prezydentowi za zmodernizowanie infrastruktury sportowej w mieście.

Radny M. Pilarski prosi o doprecyzowanie kto może zabrać głos w tym punkcie. Zarzuca Przewodniczącemu brak konsekwencji w udzielaniu głosu.

Mieszkanka Z. Niechciał pyta czy miasto Zgierz jest reprezentowane w różnych gremiach, przez kogo, kto daje tym osobom upoważnienia do tej reprezentacji.

Radny Sejmiku Wojewódzkiego T. Kupis prosi Przewodniczącego o uporządkowanie kwestii zabierania głosu przez Radnych Sejmiku.

[ Powrót ]