Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 12:18
Pkt 6. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

Przewodniczący RMZ A. Mięsok omawia projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej informuje, iż opinia jest negatywna. Następnie wyjaśnia powody takiej opinii.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Zapart mówi, że skarga była rozpatrywana na Komisji dwukrotnie. Informuje, że na pierwszym posiedzeniu KR wystosowała wniosek o przeprowadzenie analizy odnośnie robót jakie zostały wykonane. Dodaje, iż po otrzymaniu takiej analizy Komisja wystosowała wniosek o uznaniu skargę jako bezzasadną.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przytacza część uzasadnienia do projektu uchwały.

Radny R. Gajda mówi, iż przedłożona analiza jest nierzetelna dlatego też prosi o uzupełnienie go. Następnie przedstawia nieścisłości. Pyta, czy poruszający się drogą Suchowolca zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Mówi, iż skarga ta powinna być rozpatrzona na poprzedniej sesji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Zapart mówi, iż wniosek został przegłosowany większością głosów, a Komisja pracuje w oparciu o przepisy prawa. Mówi, iż nie czuje się kompetentny aby podważyć opinię rzeczoznawcy, który posiada szereg uprawnień.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto mówi, iż tą skargę należy rozważać w szerszym zakresie. Jego zdaniem obecna sytuacja to "podgrzewanie atmosfery", podkreśla, iż takich dróg jak Suchowolca w mieście jest bardzo dużo. Ponadto mówi, iż ulica Suchowolca jest dobrodziejstwem dla mieszkańców z bloku wojskowego. Apeluje o wspólne działanie dla dobra mieszkańców. Mówi, iż przez dotychczasowe działania jego osobę kojarzono ze sprawcą budowy tej drogi. Dostawał nawet pogróżki przez telefon.

Radny M. Pilarski mówi, iż ma dowody na to, że mieszkańcom ta droga się nie podoba. Ponadto informuje, że Przewodniczący Rady podjął decyzję za Radę przesuwając termin rozpatrzenia skargi. Zdaniem radnego nie było przeszkód aby sesję zwołać w terminie wcześniejszym, nie rozumie powodów tuszowania sprawy.

Radny R. Gajda mówi, iż są na sali współautorzy skargi. Podkreśla, iż przedmiotowa droga powstała 2 października 2008 r. wcześniej rosła tam trawa. Mówi, iż tam gdzie jest bezprawie i dzieje się krzywda zawsze będzie interweniował. Uważa, że ta droga jest konfliktowa nie za sprawą Klubu PiS tylko dlatego, że powstała.

Radna B. Palmowska informuje, iż mieszkańcy Proboszczewic są wdzięczni za udrożnienie ulicy Suchowolca.

[ Powrót ]