Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 13:11
Pkt 6. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Wiceprzewodniczący RMZ J. Komorowski prosi o sprecyzowanie tytułu projektu uchwały i zabranie głosu w temacie.

Radny M. Pilarski przedstawia argumentację za odwołaniem przypominając m. in. głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Miasta Zgierza. Zarzuca Przewodniczącemu RMZ bezstronność w udzielaniu głosu na sesji. Mówi, iż Przewodniczący zmienił w dowolny dla siebie sposób porządek obrad oraz wypowiada się w imieniu radnych i bez ich zgody i wiedzy. W przeciwieństwie do Przewodniczącego Klub PiS nie będzie popierał Prezydenta, który w kampanii wyborczej obiecywał trasę S14, fabrykę rowerów z Tajwanu, zapewniał, że Pan Łodwig nie zostanie jego zastępcą. ma nadzieję, że radni w głosowaniu tajnym wypowiedzą się czy chcą nadal takiego Przewodniczącego, takiego traktowania. prosi radnych o zagłosowanie zgodnie z ich sumieniem.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. Nastalczyk informuje, iż Komisja ma zastrzeżenia co do dwóch podpisów na wniosku.

Wiceprzewodniczący RMZ J. Komorowski prosi Mecenas Z. Rożniatę o zajęcie stanowiska w temacie.

Mecenas Z. Rożniata wyjaśnia, że dwa podpisy są nieczytelne i ma wątpliwości czy wniosek spełnia wymogi formalne.

Radny Z. Antczak i M. Sencerek potwierdzają autentyczność podpisów.

Radny R. Gajda mówi, iż szkoda, że Przewodniczący zapracował sobie na taki wizerunek przyznaje, iż przy podpisywaniem wniosku zadrżała mu ręka. Mówi, że wynik głosowania z góry jest znany, jednak Klub PiS chciał spowodować aby Przewodniczący działał obiektywnie. Obiecuje, że więcej takich wniosków nie złoży.

Radna B. Świątczak wyraża oburzenie i zażenowanie zaistniałą sytuacją, a silnie upolitycznienie tej Rady nie pozwala jej pracować dla dobra mieszkańców.

[ Powrót ]