Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 13:38
pkt 6. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Radny M. Sencerek mówi, że dobrze jest jak jest koalicja i opozycja, niezdrowo jest jak wszyscy "klaszczą". Dodaje, że każdy ma prawo popełniać błędy, jednak PiS będzie je wytykał bo taka jest rola opozycji.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto mówi, że również ma uwagi co do działalności Przewodniczącego Rady. Niektóre uwagi zostały wysłuchane, jednak nie wszystkie. Zarzuca Radzie nie respektowanie zapisów kodeksu etycznego, który sami uchwalili. Mówi, że także wielu radnym można zarzucić brak obiektywizmu.

Radny M. Pilarski prosi aby ten wniosek potraktować jako "drugą żółtą kartkę".

Radny Z. Sobczak mówi, iż na początku kadencji zgłaszał potrzeby i sprawy jakimi powinna zająć się Rada. "Pilnujmy gospodarki i ekonomi w tym mieście, nie zajmujmy się pierdołami" mówi radny.

Radny M. Hiliński mówi, że oceniany jest Przewodniczący A. Mięsok natomiast każdy powinien przyjrzeć się swojemu postępowaniu.

Wiceprzewodniczący RMZ. J. Komorowski poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Zgłoszono radnych: J. Nastalczyka, M. Sencerka, Z. Wałęsińskiego, B. Świątczak.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodniczący RMZ. J. Komorowski poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. Głosowano: za - jednogłośnie.

[ Powrót ]