Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 14:09
Pkt 6. ppkt k) porządku obrad - cd
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Radny J. Nastalczyk jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia zasady głosowania. Informuje, iż głos jest ważny w przypadku postawienia "x" w którejś z rubryk.

Radna B. Świątczak wyczytuje radnych zgodnie z listą obecności.

Radni podchodzą kolejno do wyznaczonego miejsca i oddają swój głos. Wypełnioną kartę do głosowania wrzucają do urny.

[ Powrót ]