Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 14:28
Pkt 6. ppkt k) porządku obrad - cd.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J. Nastalczyk odczytuje protokół Komisji oraz wyniki.

Głosowano: za-8, przeciw-14, wstrzym. - 1. Komisja stwierdza, iż Rada nie odwołuje Przewodniczącego A. Mięsoka.

[ Powrót ]