Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 15:37
Pkt 6. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Zgierza: Nr XXVI/246/04, Nr XXVIII/363/05, Nr IX/77/07 i Nr XVII/162/08 dotyczących projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”.

Radny M. Pilarski podtrzymuje wniosek o zdjęcie projektu uchwały. Mówi, iż niezależnie od stanowiska Prezydenta czy Komisji Rewizyjnej wystąpi o kontrolę wykonania tej inwestycji.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto prosi o nie podejmowanie dzisiaj tej uchwały. Nie ma takiej konieczności. Jego zdaniem teraz jest czas aby rozliczyć ten projekt. Mówi, iż w styczniu otrzymał odpowiedź na pismo jakie wystosował w temacie prac uzupełniających na kwotę ok. 300 tys. zł. Pismo to wystosował Z-ca prezydenta S. Łodwig podając zakres prac oraz poniesione za nie koszty. Zdaniem p. Kolendy w piśmie jest wiele niejasności. Zarzucił Panu Sokołowi jako Przewodniczącemu poprzedniej kadencji, iż nie zrobił nic aby sprawdzić poczynania ówczesnego Prezydenta. Uważa, iż pewne prace mogłyby być wykonane taniej.

Prezydent J. Sokół mówi, iż inwestycja została rozpoczęta uchwałą Rady dlatego tez powinna być zakończoną uchwałą.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Głosowano: za- 5, przeciw - 11, wstrzym. - 0. Wniosek upadł.

[ Powrót ]