Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 16:20
Pkt 7. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

W okresie między sesjami Przewodniczący uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:
6 maja – brał udział w spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA w Łodzi, odnośnie przebudowy ulicy Aleksandrowskiej (drogi krajowej nr 71).
20 maja – uczestniczył w posiedzeniu Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.
22 maja – uczestniczył w sesji Powiatu Zgierskiego.
26 maja – brał udział w X sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Spotkanie odbyło się w Centrum Obywatelskim.

Przewodniczący odczytuje pisma, jakie wpłynęły na jego ręce między sesjami. Na zakończenie odczytuje pismo w sprawie koncertu i aukcji na rzecz chorego Mariusza Stępniaka. Informuje, iż radni otrzymali zaproszenia na XXXVI sesję w dniu 4 czerwca, godz. 17.00.

Brak dyskusji w temacie.

[ Powrót ]