Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 16:27
Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności w okresie: 27 kwietnia – 24 maja 2009 roku

Podpisaliśmy ostatnią umowę związaną z realizacją projektu "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza". Dotyczy ona restauracji i translokacji domów tkaczy, którymi to pracami zajmować się będzie firma konserwatorska "Renovatio" z Torunia. Kontrakt opiewa na kwotę 4 miliony 280 tysięcy złotych. Wcześniej zawarliśmy umowy: z Politechniką Łódzką na prowadzenie badań i nadzoru naukowego z firmą "Ingenis" z Poznania na obsługę finansowo-prawną oraz z firmą "Jarpex" na kompleksowy nadzór inwestorski projektu.
W dniu 14 maja firma "Renovatio" przystąpiła do prac rozbiórkowych. Roboty prowadzone są jednocześnie w czterech miejscach. Jedne budynki są demontowane, inne poddawane konserwacji. Równolegle budowane są fundamenty i przyłącza pod ich montaż w nowych miejscach. 
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 6 milionów 300 tysięcy złotych.

Rozpoczęła się budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: J. Tuwima, Hożej, Zbożowej i K. Baczyńskiego. Inwestycję realizuje firma PKP Energetyka SA. Wartość prac wynosi 103.090 złotych. Planowany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2009 r.

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Jej koszt będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu, na początku czerwca br. Wybrana zostanie firma, która zaproponuje najniższą cenę.

Wszczęliśmy procedurę przetargową na budowę dwóch kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko – Orlik 2012". Jeden z takich obiektów powstanie przy ul. Leśmiana (obok Gimnazjum nr 3), a drugi przy ul. Musierowicza 1/3 (na niezagospodarowanym terenie boiska KS "Włókniarz"). Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest w dniu 3 lipca br., natomiast termin oddania obu kompleksów do użytkowania to 31 października br. 

W dniu 30 kwietnia do budżetu miasta wpłynęła kwota 537 tysięcy 402 zł, będąca ostatnią transzą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji obejmującej rewitalizację strefy śródmiejskiej miasta Zgierza. W ramach projektu przebudowany został plac Jana Pawła II , zmodernizowano część placu Kilińskiego z fontanną oraz odrestaurowano trzy Domy Tkaczy stanowiące unikatowe zabytki na skalę europejską. 

Na ukończeniu jest budowa urządzeń do spacerów nad ziemią w Parku Miejskim. Na drzewach rozpinane są liny i ruchome kładki, po których będzie można się bezpiecznie przemieszczać. Powstaną trzy trasy: jedna dla dzieci na wysokości ok. 2 metrów nad ziemią i dwie dla dorosłych, o różnym stopniu trudności, zawieszone na wysokości 5 metrów nad ziemią. Otwarcie parku planowane jest w Dniu Dziecka, 1 czerwca. Koszt inwestycji to 224 tysiące złotych.

W planowanym terminie zakończył się remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. W ramach prac wyremontowano dach budynku, ocieplono ściany i wymieniono stolarkę okienną. Koszt inwestycji wyniósł 325,5 tysiąca złotych.

Na zaproszenie burmistrza Więcborka Pawła Toczko spotkałem się w tej położonej na Pojezierzu Krajeńskim miejscowości z przedstawicielami władz gminy i naczelnikiem tamtejszego wydziału oświaty. Wymieniliśmy swoje doświadczenia na temat rozwiązywania problemów małych i średnich gmin. Omawialiśmy też program kolejnej wizyty zgierskich gimnazjalistów w Więcborku. Planowany jest on w dniach 1-3 czerwca br., natomiast tamtejsza młodzież przyjedzie do Zgierza we wrześniu br. Takie kontakty pomiędzy Zgierzem i Więcborkiem stają się już tradycją. 

W celu usprawnienia przepływu informacji z Urzędu Miasta do mieszkańców, postanowiłem ustanowić funkcję tak zwanego krzykacza miejskiego. Będzie to osoba ubrana w teatralny strój, która uderzając w bęben i krzycząc wniebogłosy będzie informować przechodniów o imprezach miejskich, ważnych wydarzeniach i komunikatach wydanych przez władze. Po raz pierwszy klikon pojawi się na ulicy Długiej w czwartek 28 maja. Dzięki jego donośnemu głosowi zgierzanie dowiedzą się więcej o tym, co dzieje sie w mieście. Będzie to też atrakcja turystyczna, bo poza Lublinem nigdzie nie ma tak nietypowego pracownika.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 86/V/209 z dnia 23 kwietnia 2009 roku do nr 106/V/2009 z dnia 22 maja 2009 roku.

Radny M. Hiliński mówi, iż w sprawozdaniu jest zapis, że w okresie 2 lat ma powstać droga łącząca ulicę Bazylijską i Gałczyńskiego, prosi o informacje w temacie.

Naczelnik A, Juszczyk wyjaśnia, iż jest to część elementu przetargu na budowę ulicy Bazylijskiej. W kwestii wartości finansowej zadania informacje zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Przewodniczący RMZ poddaje pod głosowanie sprawozdanie prezydenta. W głosowaniu: za- jednogłośnie sprawozdanie przyjęto.

[ Powrót ]