Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 16:57
Pkt 9. porządku obrad - cd.
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego z działalności za 2008 rok.

Radny Z. Sobczak mówi, iż należy zwrócić uwagę na fakt, iż obecna dyrekcja "poszła" w tzw. aktywizację zawodową. Dobrze aby to działanie było szersze. Mówi, iż ma wniosek aby aktywizację tą poszerzyć o osoby chronicznie unikające podjęcia pracy. Należy dążyć do ograniczenia bezdomności i bezrobocia pokoleniowego. Mieszkańcom nie może się opłacać być na bezrobociu.

Radny M. Hiliński informuje, iż DPS na ul. Chełmskiej będzie miał podwyższone opłaty z 1800 zł na 2600 zł. W tej sprawie Komisja Zdrowia RMZ spotka się z merytoryczną Komisją Rady Powiatu.

Sprawozdanie MOPS przyjęto w głosowaniu: za- jednogłośnie.

[ Powrót ]