Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 9:42
Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny M. Pilarski pyta Przewodniczącego dlaczego na jakiej podstawie udzielił odpowiedzi p. Ostachowiczowi, dlaczego w odpowiednim terminie nie przedstawił tego zagadnienia na sesji? Zapytał Prezydenta co zamierza zrobić w sprawie Spółki MPGM?

Radny J. Nastalczyk zgłasza interpelacje w sprawie zmian nazwy przystanków nr 60 i 74 w Zgierzu.

Przewodniczący RO Proboszczewice - Lućmierz J. Badyna w imieniu mieszkańców osiedla wyraża oburzenie faktem umieszczenia boiska Orlik przy ul. Musierowicza 1/3. Mówi, iż umieszczenie dwóch boisk w odległości 700m, to skandal. Mieszkańcy oczekują na konsultację w sprawie.

A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto pyta czy władze miasta zdążą zrealizować Orliki?

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta jak postępują pracę odnośnie ul. Żytniej i Zbożowej? Po raz kolejny pyta kiedy zostanie podniesiona kostka na chodniku przy ul. Długiej, a 3 Maja?

E. Frankowska Przewodnicząca Zarządu RO Chełmy-Adelmówek prosi o interwencję w sprawie zerwanego kabla telefonicznego na ul. Łódzkiej – Sadowej. Pyta kiedy zostanie naprawiona ul. Osiedlowa? Porusza problem zasypanego rowu, progów zwalniających na ul. Chopina, chodnika asfaltowego na ul. Zagajnikowej. Prosi o modernizację barierek przy ul. Łódzkiej.

Radna S. Stefanowicz prosi o ujednolicenie nawierzchni na ul. Łagiewnickiej.

Radny M. Sencerek dziękuje Prezydentowi za inicjatywę „Parku linowego”, podkreśla, że jego umiejscowienie jest bardzo trafne.

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia pyta co z terenami za Szpitalem wojewódzkim? Czy w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na tym terenie? Radna Z. Antczak prosi o uporządkowanie terenu przy ul. Pawińskiego.

Radny R. Gajda prosi o informację w temacie kosztów i techniki utwardzenia ulic Iglastej i Zagajnikowej.

[ Powrót ]