Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 15:41
Pkt 10. porządku obrad - cd.
Informacja na temat Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy".

Radny M. Hiliński pyta jak wygląda sytuacja związana z realizacja programu?

Pani A. Tomczak, mówi, iż wszystko zależy od finansów, program należy realizować małymi krokami. Plan miejscowy określi działania.

Radny Z. Sobczak odnosi się do kosztów inwestycji, czy środki te są wystarczające także dla poprawy tzw. otoczenia?

Pani A. Tomczak informuje, iż będzie przeprowadzona analiza skutków finansowych przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełnomocnik ds. Rozwoju Miasta A. Bogusławski mówi, iż działania podejmowane są w taki sposób aby wystarczyło środków na realizację inwestycji.

Z-ca prezydenta S. Łodwig informuje, iż teraz wszystko zależy od Rady Miasta, która już niebawem zatwierdzi plan zagospodarowania.

[ Powrót ]