Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 16:06
Pkt 11. porządku obrad
Informacja na temat możliwości wykorzystania energii słonecznej w komunalnych budynkach użyteczności publicznej w Zgierzu.

Nastąpiła prezentacja. Z-ca prezydenta S. Łodwig przypomniał celowość przygotowania przedmiotowej informacji.

Radny R. Gajda mówi, iż przedłożony materiał jest publicystyczny, każdy może przedstawić takie informacje wspomagając się Internetem. Część wniosków wynikających z opracowania jest słusznych. Pan radny wyraża żal, iż nie ma przeprowadzonej analizy dla konkretnego budynku.

Radny Z. Sobczak mówi, iż brak jest konkretnych danych finansowych.

Radny M. Hiliński uważa, iż należy zapytać władz TBS czy opłacalnym krokiem było założenie solarów na budynkach TBS-u.

Radny R. Gajda informuje, iż tam gdzie zużywa się dużo wody, szybciej zwracają się koszty.

[ Powrót ]