Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 16:15
Pkt 12. porządku obrad
Informacja na temat współpracy miasta Zgierza z miastami partnerskimi.

Z-ca prezydenta S. Łodwig wprowadza zebranych w zagadnienie. Miasto Zgierz prowadzi współprace partnerską z innymi miastami, regionami, gminami na terenie kraju i Europy na podstawie stosownych umów o partnerstwie. Zadania współpracy wpisane są w zakres działań Wydziały Promocji Urzędu Miasta Zgierza. Miasto Zgierz podpisało umowy o partnerstwie z następującymi jednostkami: z Gmina Zgierz, miastem Orzysz, Gminą Supraśl, miastem Glauchau w Niemczech, z miastem Kieżmark na Słowacji, z rejonem Kupiszki na Litwie, rejonem Maniewicze na Ukrainie, z miastem Hodmezovasarhely na Węgrzech.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto prosi o podanie wymiernych skutków realizacji wspólnych przedsięwzięć z miastami partnerskimi.

Z-ca prezydenta S. Łodwig wyjaśnia, iż współpraca dotyczy współdziałania na niwie społecznej. Nie można spodziewać się, że na podstawie podpisanych umów będą podejmowane działania np. ekonomiczne. Kontakty z miastami partnerskimi są symboliczne.

[ Powrót ]