Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 16:20
Pkt 13. porządku obrad
Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Zgierza.

Z-ca prezydenta S. Łodwig na wstępie prosi o wykreślenie z informacji dotyczącej Spółki ZSW nazwisko pana K. Kwiatkowskiego. Przeprasza za tą komputerową pomyłkę. Informacja dotyczy spółek: MPGM sp. z o. o., MPGK sp. z o. o., PEC sp. z o. o., WodKan sp. z o. o., ZSW, MKT sp. z o. o., ZPK sp. z o. o., po Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników (ZW) za 2008 r. oraz TBS sp. z o. o., Kilka spółek odnotowało straty za rok 2008

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto wyraża pogląd, iż przedstawione materiały są bardzo skąpe. Prezydent wszystkie Spółki ocenił pozytywnie. Pyta czy prezydent rozważa likwidację części spółek np. poprzez ich połączenie, co dałoby duże oszczędności? Odczytuje fragmenty materiału odnośnie analizy funkcjonowania Spółki MPGK, gdzie spółka stawia zarzuty braku współpracy Miasta.
Z-ca prezydenta S. Łodwig mówi, iż Prezydenta nie decyduje o tym co dzieje się w Spółce, o udzieleniu absolutorium dla zarządu czy rady nadzorczej podejmują zwyczajne zgromadzenia wspólników. Jego zdaniem nie ma potrzeby gromadzenia w jednym materiale wszystkich, szczegółowych informacji o spółkach skoro te przedstawiają swą działalność szczegółowo na poszczególnych posiedzeniach komisji Rady Miasta Zgierza. Wyjaśnia, iż to zarząd danej spółki ponosi odpowiedzialność finansową za funkcjonowanie spółki. Sprawa Spółki MPGK, jaką poruszał pan Kolenda została wyjaśniona na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Radny Z. Zapart mówi, iż Komisja Rewizyjna nie jest spec organem do rewidowania działalności spółek, nigdy tak nie było i nie będzie bo nie ma takich uprawnień. Komisja może zapytać prezydenta w jaki sposób prowadzi nadzór nad spółkami, może sprawdzić czy ten nadzór jest prowadzony właściwie.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto mówi, iż w informacji brak jest danych dotyczących sposobu głosowania prezydenta, czy był za, czy przeciw udzieleniu absolutorium w danej spółce.

Z-ca prezydenta S. Łodwig mówi, iż z kodeksu spółek wynika, że udzielenie absolutorium odbywa się w głosowaniu tajnym. To jak głosował prezydent nie jest sprawą najważniejszą. Prezydent na dzień dzisiejszy nie ma zastrzeżeń do władz spółek, w których Miasto ma swoje udziały.

[ Powrót ]