Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 16:40
Pkt 14. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli złożone na piśmie, zostaną przekazane także w formie pisemnej w statutowym terminie.

[ Powrót ]