Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Miasta Zgierza 2009-09-23 8:16

W dniu 24 września 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Zgierza.


Pkt 1. porządku obrad2009-09-24 8:59

Otwarcie sesji.


Zmiany do porządku obrad2009-09-24 9:05

Zmiany do porządku obrad.


Pkt 2. porządku obrad2009-09-24 9:09

Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.


Pkt 3. porządku obrad2009-09-24 9:18

Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.


Pkt 4. porządku obrad2009-09-24 9:18

Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.


Pkt 5. porządku obrad2009-09-24 9:19

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 6. porządku obrad2009-09-24 9:38

Zapytania mieszkańców.


Pkt 7. ppkt a) porządku obrad2009-09-24 9:39

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę.


Pkt 7. ppkt b) porządku obrad2009-09-24 9:44

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.


Pkt 7. ppkt c) porządku obrad2009-09-24 9:48

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.


Pkt 7. ppkt d) porządku obrad2009-09-24 9:50

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.


Pkt 7. ppkt e) porządku obrad2009-09-24 9:53

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza.


Pkt 7. ppkt f) porządku obrad2009-09-24 9:56

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.


Pkt 7. ppkt g) porządku obrad2009-09-24 9:58

Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”.


Pkt 7. ppkt h) porządku obrad2009-09-24 10:02

Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”.


Pkt 8. porządku obrad2009-09-24 10:04

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.


Pkt 9. porządku obrad2009-09-24 10:13

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.


Pkt 10. porządku obrad2009-09-24 10:30

Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2009 r.


Pkt 11. porządku obrad2009-09-24 10:31

Informacja na temat realizacji akcji "Lato 2009".


Przerwa w obradach2009-09-24 10:31

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłosił 10 minut przerwy w obradach.


Po przerwie2009-09-24 10:34

Przewodniczący RMZ A. Mięsok stwierdza quorum i wznawia obrady po przerwie i oddaje prowadzenie Wiceprzewodniczącemu RMZ K. Karasińskiemu.


Pkt 12. porządku obrad2009-09-24 10:47

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu.


Pkt 12. porządku obrad2009-09-24 11:13

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu - cd.


Pkt 13. porządku obrad2009-09-24 11:52

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 14. porządku obrad2009-09-24 11:53

Zapytania i wolne wnioski.


Pkt 14. porządku obrad2009-09-24 12:20

Zapytania i wolne wnioski - cd.


Pkt 15. porządku obrad2009-09-24 12:40

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 28 wiadomosci z  28