Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE



2009-09-23 8:16
Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Miasta Zgierza

W dniu 24 września 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.
 3. Wręczenie Medalu Pamiątkowego z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża dla Prezydenta Miasta Zgierza.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę,

  b) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  c) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  d) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,

  e) Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza,

  f) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  g) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia udziału Gminy Miasto Zgierz w kapitale zakładowym Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej spółka z o.o.,

  h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", "Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, pod nazwą "Wszyscy razem krok do przodu", oraz Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, pod nazwą "Równy start w przyszłość".

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 10. Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2009 r.
 11. Informacja na temat realizacji akcji "Lato 2009".
 12. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

Drukuj
[ Powrót ]