Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 9:19
Pkt 5. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radna B. Palmowska pyta kiedy zostanie zmodernizowana ulica Witosa?

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza J. Komorowski zwraca się do PMZ o zarezerwowanie środków w budżecie na sfinansowanie obchodów 20-lecia samorządu terytorialnego. Prosi o przeanalizowanie zmian na skrzyżowaniu przy placu Kilińskiego celem odróżnienia go.

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia zgłasza poniższe wnioski:

Rada Osiedla 650-lecia zwraca się z prośbą o wydanie dyspozycji uporządkowania terenu mieszczącego się za Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu.

Rada Osiedla 650-lecia zwraca się ponownie z zapytaniem, kiedy zostaną wyremontowane, bądź położone nowe nawierzchnie asfaltowe w ulicy Tuwima, Staffa i Witkacego.

Rada Osiedla 650-lecia zwraca się z zapytaniem do Prezydenta, na jakim etapie jest budowa obiektu sportowego przy ul. Leśmiana w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i kiedy planowane jest jego oddanie do użytku.

Następnie pyta, czy kontynuowane będą dalsze działania związane z oznakowaniem ulic na terenie Zgierza (również w pozostałych jednostkach pomocniczych).

Radna Grzelak-Makowczyńska w imieniu mieszkańców osiedla Krzywie zwraca się do Prezydenta aby powstało przejście dla pieszych przy ul. walecznych.

Radna B. Świątczak prosi o rozważenie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, który byłby przeznaczony do przewożenia osób nietrzeźwych.

Radny G. Maciński prosi o wykonanie oświetlenia ul. Czarnej między Powstańców Śląskich, a Kolejową.

Radna S. Stefanowicz prosi o przedstawienie sytuacji nt. miejsc w przedszkolach.

Radny P. Pelikan pyta czy Prezydent otrzymał informację nt. ewentualnych zagrożeniach powstałych po pożarze w hali "Atlas".

Radny Z. Antczak odnosi się do artykułu w ITZ na temat boiska "Orlik". Prosi o rozpatrzenie możliwości utworzenia jeszcze jednego kompleksu sportowego "Orlik".

Drukuj
[ Powrót ]