Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 9:39
Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę.

 Projekt uchwały omawia Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok. W związku z obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej – agresji niemiecko – sowieckiej na Polskę proponuję, aby Rada miasta Zgierza podjęła przedmiotową uchwałę upamiętniająca tę rocznicę. Następnie odczytuje treść stanowiska.

Radny M. Pilarski proponuje zmiany do stanowiska.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-23, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]