Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 9:58
Pkt 7. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]