Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 10:04
Pkt 8. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

W okresie między sesjami Przewodniczący RMZ A. Mięsok uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

30 sierpnia – brał udział w obchodach Dnia Solidarności i Wolności oraz na zaproszenie Wójta Gminy Zgierz uczestniczyłem w Gminnych Dożynkach w Dzierżąznej.

1 września – złożył kwiaty na mogiłach żołnierzy września 1939 r.

4 września – odbyło się uroczyste przekazanie lokatorom 95-ciu nowo wybudowanych mieszkań w TBS przy ul. Milenijnej 9, 15, 19.

5 września – odbyło się przekazanie „Wyprawki dla Żaka” dla 250-ciu najbiedniejszych dzieci z terenu Powiatu Zgierskiego. Ogólnopolską akcję zorganizował Polski Czerwony Krzyż przy współpracy z MRMZ.

7 września – w sali Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

13 września – uczestniczył w polowej mszy św. na Placu Stu Straconych z udziałem księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego.

18 września – na zaproszenie Przewodniczącego MRMZ uczestniczył w XII Sesji MRMZ.

23 września – uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatu Zgierskiego.

Następnie Przewodniczący odczytuje pisma jakie wpłynęły na jego ręce.

Drukuj
[ Powrót ]