Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 10:13
Pkt 9. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności w okresie: 24 sierpnia – 20 września 2009 roku

Gmina Miasto Zgierz otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na "Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce". Odebrałem je podczas uroczystej gali w Poznaniu. Prestiżowa nagroda została przyznana naszemu miastu przez Towarzystwo Urbanistów Polskich za rewitalizację zgierskiej Starówki, a w szczególności placu Jana Pawła II i placu Kilińskiego. Jury konkursu doceniło sposób, w jaki Zgierz wykorzystał fundusze europejskie i samorządowe dla celów publicznych. Wyróżnienie urbanistów jest dla Zgierza powodem do dumy, zwłaszcza że w tyle za nami pozostały tak znane obiekty jak: Stary Browar w Poznaniu, Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim czy Kompleks Turystyki Uzdrowiskowej "Termy" w Uniejowie. 

W dniu 14 września uczestniczyłem w zorganizowanym przez Wydział Promocji Miasta seminarium pn. "Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej jako podstawowy element ożywienia gospodarczego Parków Przemysłowych i Technologicznych". Spotkanie odbywało się w sali konferencyjnej firmy Brenntag Polska Sp. z o.o. Informacji na temat planowanych inwestycji drogowych i kolejowych w naszym regionie udzielali: Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury i Andrzej Wach – prezes PKP SA. Według zapewnień prezesa PKP, już w 2018 roku pomkniemy szybką koleją (z prędkością 300 km na godzinę) do Warszawy, Wrocławia i Poznania. Nie udało się natomiast uzyskać odpowiedzi na pytanie kiedy zostanie wybudowany zgierski odcinek drogi ekspresowej S14, która ma odciążyć centrum Zgierza od ruchu pojazdów o dużej ładowności.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Wartość przedsięwzięcia to 3 miliony 422 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem prac przebiega realizacja projektu pod nazwą "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza". Roboty prowadzone są jednocześnie w czterech miejscach. Jedne budynki są demontowane, inne poddawane konserwacji. Równolegle budowane są fundamenty i przyłącza pod ich montaż w nowych miejscach. Przebieg prac jest monitorowany. Obraz nagrywany przez kamery można oglądać na stronie internetowej www.miastotkaczy.pl .
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z tak zwanych funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 6 milionów 300 tysięcy złotych. 

Ruszyła budowa dwóch kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko – Orlik 2012". Obiekt przy ul. Witkacego (w sąsiedztwie Gimnazjum nr 3) zostanie wybudowany za kwotę 1 milion 47 tysięcy złotych, natomiast przy ul. Musierowicza 1/3 (na niezagospodarowanym terenie boiska KS "Włókniarz") za 1 milion 114 tys. zł. Termin oddania obu kompleksów do użytkowania to 31 października br. 

W trakcie realizacji jest inwestycja związana z przebudową ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów o łącznej długości 574 metry. Oprócz utwardzenia nawierzchni i ułożenia chodników zakres prac obejmuje również odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód opadowych do rzeki Bzury, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej. Koszt inwestycji to 1 milion 902 tysiące złotych. Planowany termin zakończenia prac - 31 grudnia 2010 roku.

Już po raz drugi przystępujemy do realizacji programu prozdrowotnego "Ratujmy wzrok dzieciom". W ramach tego programu w zgierskich szkołach zostanie bezpłatnie przebadanych przez okulistę blisko tysiąc dzieci. Akcja obejmie uczniów pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Oprócz diagnozy specjalisty, mali pacjenci z wadami wzroku otrzymają za darmo szkła korekcyjne. Badania przesiewowe wzroku rozpoczną się w szkołach od 1 października i w całości będą finansowane ze środków budżetowych miasta Zgierza. Na ten cel zarezerwowano w budżecie miasta kwotę 35 tysięcy złotych.

Zawieszona została procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę prac związanych z budową kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury do ul. K. Mireckiego. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie odwodnienie terenów położonych w pobliżu skrzyżowania ulic: N. Barlickiego, J. Piłsudskiego i Karola. Rozpoczęcie prac w tym roku uzależnione jest od decyzji Państwa radnych w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie miasta.

Ze względów finansowych zawieszone zostało postępowanie przetargowe na opiekę nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Zgierza. Problem ponownie będzie rozpatrywany po 16 listopada br. 

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 160/V/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku do nr 185/V/2009 z dnia 16 września 2009 roku.

Radny M. Hiliński pyta o zapis dotyczący budowy "Orlików", kiedy zostaną oddane?

Radna S. Stefanowicz pyta jakich terenów dotyczyły ogłoszenia wykazów nieruchomości od października do listopada? w odniesieniu do Miasta Tkaczy pyta czy przewidziana jest rozbiórka jednego z budynków, a jeśli tak to co z jego mieszkańcami? Pyta kiedy nastąpią prace inwestorskie na ul. Długiej?

Radny P. Pelikan pyta czy zostało wystosowane oficjalne pismo w sprawie drogi S-14?

Radny Z. Antczak zgłasza uwagę dotyczącą pominięcia ul. Mireckiego w pracach WPI. Uważa, że to dezorientuje informacje jakie otrzymali radni wcześniej.

Prezydent J. Sokół odpowiada na pytanie odnośnie budowy "Orlików". Pierwszy Orlik zostanie oddany 31 października, a drugi 30 listopada.

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek udziela wyjaśnień dotyczących wykazu nieruchomości. Mówi, że dotyczy to miejsc znajdujących się przed cmentarzami.

Prezydent J. Sokół wyjaśnia temat związany z trasą S-14. Mówi, ze prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Radna Agata Grzelak-Makowczyńska pyta czy będzie remontowana ul. Zawiszy?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk udziela odpowiedzi.

Sprawozdanie Prezydenta zostało przyjęte w głosowaniu za - 15, przeciw - 6, wstrzym. -0.

Drukuj
[ Powrót ]