Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 10:47
Pkt 12. porządku obrad

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig wprowadza do tematu. Mówi, że temat ten był omawiany na 4 komisjach i na wczorajszych dwóch był obecny autor opracowania. Dodaje, że na podstawie zgłoszonych uwag Prezydent przedłoży w stosownym czasie propozycję zmian funkcjonowania.

Radny M. Pilarski mówi, iż środki na opracowanie były dobrze wydane gdyż materiał był przygotowany dobrze merytorycznie. Pyta jaki jest tryb prac nad zmianami? Jego zdaniem powinno być to rozpatrzone w szerszym gronie.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig mówi, że w miesiącu wrześniu był czas na zgłaszanie propozycji usprawnień i Prezydent musi teraz wszystko przeanalizować. Zostanie przedłożony Radzie odpowiedni projekt uchwały ustalający zasady funkcjonowania komunikacji w mieście z usprawnieniami wynikającymi ze zgłoszonych wcześniej wniosków.

Radny M. Pilarski mówi, że można by było na kolejne posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich zaprosić przewodniczących Rad Osiedli i przedyskutować jeszcze raz ten temat.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig mówi, iż pierwsze projekty będą przedłożone Komisji Spraw Obywatelskich, trzeba będzie dokonać korekt, a dopiero później zająć się układaniem rozkładów jazdy.

Wiceprzewodniczący RMZ J. Komorowski mówi, że warto by było przeanalizować trasy komunikacyjne aby wprowadzić oszczędności poza tym są części miasta zupełnie nie skomunikowane. Mówi, że warto też zastanowić się nad sztywnymi godzinami odjazdu autobusów. Porusza temat przystanku na wysokości Poczty na ul. Długiej. Mówi o modernizacji przystanków. Jako kolejny element płynności przejazdów przez miasto mogłoby być wprowadzenie autobusów trzydrzwiowych na trasach szczególnie uczęszczanych. Dodaje, że uwagi przekaże Prezydentowi na piśmie.

Radny R. Gajda mówi, iż szkoda, że na dzisiejszej sesji brak jest autorów opracowania. Zdaniem radnego mało jest wniosków w opracowaniu. Przypomina, że na komisja często był poruszony temat wprowadzenia biletów czasowych. Następnie odczytuje sformowany prze siebie wniosek dotyczący terminu przygotowania propozycji zmian.

Radny M. Pilarski porusza temat przeprowadzenie przetargu, podaje przykład miasta, które po jego przeprowadzeniu pozyskało tańszego przewoźnika z nowym taborem. Zdaniem radnego Miasto powinno się w pierwszej kolejności zając renegocjacja umowy ze spółką „MARKAB”. Uważa, że jedna z komisji powinna przyjrzeć się umowie.

 

Drukuj
[ Powrót ]