Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 11:13
Pkt 12. porządku obrad

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu - cd.

Kierownik MUK G. Kowalski odnosi się do wypowiedzi Radnego M. Pilarskiego.

Przewodniczący Komisji Statutowo – Prawnej J. Nastalczyk przytacza zapisy uchwały z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe i cen biletów. W uchwale jest mowa o sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej, radny pyta, dlaczego nie można tego wyegzekwować od przewoźnika?

Radny Z. Sobczak porusza temat złego stanu taboru, do którego trzeba więcej dopłacić w przeciwieństwie do nowych autobusów. Zdaniem radnego brak konkurencyjności obniża jakość wykonywanych usług

Kierownik MUK G. Kowalski mówi, iż zdaniem autora opracowania układ komunikacyjny nie jest zły jednakże wymaga pewnych poprawek. Odnośnie biletów czasowych mówi, iż większość miast nawet większych rezygnuje z tego rozwiązania. Dodaje, że mniejsze miasta nie wprowadzają ich ponieważ jest to mniej opłacalne. Odnośnie rozkładów jazdy mówi, że część z nich jest dostosowana do potrzeb mieszkańców i rytmu ich życia.

Radny M. Sencerek odnośnie umowy z spółką „Markab” zwraca uwagę, iż autor opracowania sugerował, że umowa jest zbyt archaiczna.

Kierownik MUK G. Kowalski mówi, że umowa ze spółką „Markab” była zawarta w innych warunkach niż panują teraz.

Radny G. Maciński mówi, iż jeśli będą konkretne propozycje funkcjonowania i ktoś będzie chciał się powoływać na inne miasta to dobrze by było znać ceny biletów w tych miastach.

Radny R. Gajda w jego odczuciu Kierownik MUK G. Kowalski obawia się wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu komunikacji. Martwi go, że Kierownik wyciąga te argumenty, które są dla niego wygodne. Mówi, iż nie widzi powodów funkcjonowania linii Nr 3 w obecnej formie.

Radny M. Pilarski mówi, iż komunikacja zaczyna przypominać „mumię”.

Radny Z. Zapart mówi, iż miasto Zgierz powołało do obsługi komunikacyjnej dwie spółki, te spółki mają zarządy i dziwi się, że nie ma przedstawicieli. Proponuje aby jak najszybciej zwołać zarządy i opracować wnioski do realizacji. W związku z powyższym składa wniosek o zamknięcie dyskusji.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński przyznaje, iż ta analiza jest jedną z lepszych dlatego też prosi aby jeszcze raz ją przeanalizować, spisać uwagi mieszkańców, a najbliższym konwencie będzie podjęta decyzja o spotkaniu przedstawicieli spółek.

W związku z brakiem dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński przechodzi do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Drukuj
[ Powrót ]