Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 9:12
Pkt 2. porządku obrad

Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie protokół Nr XXXIX. Głosowano: za-17, przeciw -0, wstrzym. -1.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie protokół Nr XL. Głosowano: za-18, przeciw -0, wstrzym. -1.

Protokoły zostały przyjęte.

Drukuj
[ Powrót ]